Unde a vrut Iacov în Biblie să fie îngropat?

Ultima cerere a lui Iacov înainte de a muri, a fost să fie îngropat în peștera din câmpul Macpela, în țara Canaan, pe care a cumpărat-o de bunicul său Avraam. A vrut să fie înmormântat acolo pentru că familia lui a fost îngropată acolo. Bunicul său Avraam și bunica lui Sara, tatăl său Isaac și mama sa Rebeca și soția lui (a lui Iacov) Lea.