Subliniați un avantaj și un dezavantaj al utilizării cifrelor Indicelui dezvoltării umane pentru a măsura standardele de viață?

un dezavantaj al utilizării indicelui de dezvoltare umană.