Programul clasei și repartizarea sălii și alocarea profesorului cum contribuie acestea la implementarea eficientă a curriculum-ului?

Programul clasei, repartizarea în sală și alocarea profesorului sunt toți factori în implementarea eficientă a curriculumului. Profesorul, de exemplu, ar trebui să fie plasat în subiectul pe care îl acoperă cel mai confortabil, pentru a contribui eficient la curriculum.