Probleme economice pentru o economie mixtă?

Un sistem economic mixt este un sistem economic care combină elemente de capitalism și socialism. Problemele economice ale unei economii mixte sunt ,Ce să se producă?, Cum ar trebui organizată producția?, Pentru cine să aibă loc producția?.