Principalele caracteristici ale organizării formale și informale?

Principalele caracteristici ale organizării formale * Planificată și creată în mod deliberat * Preocupată de coordonarea activităților * Structurată ierarhic cu obiective declarate * Pe baza anumitor principii, cum ar fi specificarea sarcinilor * Structura organizației este stabilită de conducerea de vârf pentru a atinge obiectivele organizaționale . * Structura organizatorică se bazează pe diviziunea muncii și specializare pentru a obține eficiență în operațiuni. * Relațiile de autoritate și responsabilitate create de structura organizației trebuie să fie onorate de toată lumea. * Dezvoltat prin delegare de autoritate * Structura organizației se concentrează pe locurile de muncă care urmează să fie îndeplinite și nu pe persoanele care urmează să îndeplinească locurile de muncă. * Organizația nu ia în considerare sentimentele membrilor organizației. Principalele caracteristici ale organizării informale * Organizația informală este flexibilă și slab structurată * Relațiile pot rămâne nedefinite * Calitatea de membru este spontană și cu diferite grade de implicare * Implica două sau mai multe persoane * Relații informale, grupari & interacțiuni * Contacte repetate, dar fără niciuna conştient scop comun * Implică nevoia umană de a socializa * Include atât relații și interacțiuni prietenoase, cât și ostile * Asocierea informală precede organizarea formală, deoarece necesită contact și interacțiune preliminară (informală) înainte de stabilire