Prețul de compensare a pieței

Prețul care există atunci când o piață nu are lipsuri și surplus sau este în echilibru.