Postul Mare ne cere să fim mai puțin ce și să ne gândim mai mult la alții?

Scopul Postului Mare este de a asigura acea purificare prin înțărcarea oamenilor de păcat și egoism prin lepădare de sine și rugăciune, creând în ei dorința de a face voia lui Dumnezeu și de a face Împărăția Lui să vină făcând-o să vină în primul rând în inimile lor. “

Credeți sau nu, Postul Mare nu a fost niciodată respectat de Hristos sau de apostolii Săi. El le-a poruncit ucenicilor Săi: „Duceţi-vă şi învăţaţi toate neamurile… învăţându-le să păzească tot ce v-am poruncit Eu” (Matei 28:19-20). Isus nu le-a poruncit niciodată să păzească Postul sau Paștele. Totuși, le-a poruncit să țină Paștele și Zilele Azimilor. De fapt, în timpul ultimului Său Paște pe pământ, Hristos a dat instrucțiuni detaliate despre cum să ținem slujba Paștelui. El a instituit, de asemenea, noi simboluri de Paște (Ioan 13:1-17).