Înțeles mediu de lucru

Mediul de lucru este mediul înconjurător în timpul lucrului. Ce se face, cine este acolo, cum sunteți tratat, toate acestea influențează mediul de lucru.