În marxism cine este burghezia?

Oricine deține mijloace de producție (pământ productiv, fabrici etc.) sau care realizează profit prin exploatarea muncii salariate — angajând pe cineva pentru un salariu mai mic decât valoarea pe care o oferă munca lor. Implicația este că membrul burgheziei poate, prin urmare, să trăiască din acea muncă, deoarece creează plusvaloare pentru ei. Este monopolul burgheziei asupra mijloacelor de producție care le permite să intre în acest fel de schimb inegal; Teoria este că, întrucât muncitorii nu dețin mijloacele de trai, ei sunt forțați mai mult sau mai puțin indirect de presiunea economică să intre în schimb – să-și vândă munca – pentru a obține un salariu de trai.