În ce măsură este curba lui Philip relevantă în economia modernă?

pe termen scurt, există o relație inversă între rata șomajului și rata inflației. Pe termen lung, este inexistentă, deoarece ocuparea forței de muncă va fi întotdeauna la angajare deplină, astfel încât singurii factori capabili să deplaseze curba Phillips la stânga sau la dreapta ar fi scăderile sau creșterile LKT (muncă, capital, tehnologie).