Expresia noul tău a prins jumătate de diavol și jumătate de copil al oamenilor îmbufnați este un exemplu al credinței pe care europenii o foloseau pentru a justifica imperialismul?

Rasismul științific