Explicați pe scurt factorii cheie de succes ai managementului calității totale?

Deși nu există factori cheie predefiniti și agreați universal pentru succesul implementării TQM în cadrul unei organizații, există puține domenii foarte comune care au fost atinse de mai mulți cercetători care par a fi critice.

1. Cultura organizațională și managementul calității:

Valorile, viziunea și planul strategic al unei organizații trebuie să fie orientate către client, cu un sistem de management al calității clar și bine dezvoltat, pentru a implementa cu succes TQM.

2. Echipe de lucru și angajați individuali

Structura unei organizații cu echipe împuternicite, auto-dirijate (formate din membri formați încrucișați) și dezvoltarea continuă a angajaților săi susțin instalarea fără probleme a TQM.

3. Managementul furnizorilor:

Managementul eficient al furnizorilor (standarde de calitate, acorduri de parteneriat, etc…) este un alt factor foarte agreat care a dovedit un impact semnificativ asupra implementării TQM.

Alți factori care au fost discutați în diferite cercetări includ angajamentul executivului de top față de TQM, măsurarea/recompensarea performanței și a rezultatelor și managementul calității procesului.