Există vreo dovadă că Raiul există?

Ce este Raiul?

Răspunsul Bibliei

Cuvântul „rai” este folosit în trei sensuri de bază în Biblie: (1) cerurile fizice; (2) tărâmul spiritelor; și (3) un simbol al unei poziții înalte sau înalte. În fiecare caz, contextul ajută la determinarea înțelegerii corecte. *

  1. Cerurile fizice. În acest sens, „cerurile” se referă la atmosfera pământului, unde vânturile bat, păsările zboară, norii produc ploaie și zăpadă, iar fulgerele fulgeră. (Psalmul 78:26; Proverbele 30:19; Isaia 55:10; Luca 17:24) Poate însemna, de asemenea, spațiul cosmic, locul „soarelui, al lunii și al stelelor”. — Deuteronom 4:19; Geneza 1:1.

  2. Tărâmul spiritelor. Termenul „rai” se referă, de asemenea, la cerurile spirituale, sau tărâmul spiritelor, un nivel de existență mai înalt decât și în afara universului fizic. (1 Regi 8:27; Ioan 6:38) Aceste ceruri spirituale sunt ocupate de Iehova Dumnezeu, care este „un Duh”, precum și de ființele spirituale îngerești pe care le-a creat. (Ioan 4:24; Matei 24:36) Uneori, „cerurile” sunt personificate pentru a reprezenta îngerii credincioși, „adunarea celor sfinți”. — Psalmul 89:5-7.

Biblia folosește, de asemenea, „cerurile” pentru a se referi în mod specific la porțiunea din tărâmul spiritual în care Iehova locuiește de fapt, „locul lui de locuință”. (1 Regi 8:43, 49; Evrei 9:24; Apocalipsa 13:6) De exemplu, Biblia a prezis că Satana și demonii vor fi aruncați din cer, nemaifiind lăsați să intre în prezența lui Iehova. Cu toate acestea, ei aveau să rămână în tărâmul spiritelor. — Apocalipsa 12:7-9, 12.

  1. Un simbol al unei poziții înalte sau exaltate. Scripturile folosesc „cerul” pentru a reprezenta o poziție ridicată, de obicei în legătură cu autoritatea conducătoare. Un astfel de post poate fi ocupat de:
  • Însuși Iehova Dumnezeu ca Suveran atotputernic. — 2 Cronici 32:20; Luca 15:21.

  • Regatul lui Dumnezeu, guvernul care va înlocui stăpânirea umană. Biblia se referă la acel Regat ca fiind „cerurile noi“. — Isaia 65:17; 66:22; 2 Petru 3:13. #

  • Creștini care, pe când sunt pe pământ, au speranța de a merge la cer. — Efeseni 2:6.

  • Guverne umane care s-au înălțat asupra supușilor lor. — Isaia 14:12-14; Daniel 4:20-22; 2 Petru 3:7.

  • Spirite rele care domnesc acum lumea. — Efeseni 6:12; 1 Ioan 5:19.

Cum este raiul?

Tărâmul spiritelor este un stup de activitate. Este ocupată de sute de milioane de creaturi spirituale „care duc la îndeplinire [Jehovah’s] cuvânt.” — Psalmul 103:20, 21; Daniel 7:10.

Biblia descrie raiul ca fiind strălucit luminat. (1 Timotei 6:15, 16) Profetul Ezechiel a primit o viziune cerească marcată de „lumină strălucitoare”, în timp ce viziunea cerului pe care a văzut-o Daniel a inclus „un râu de foc”. (Ezechiel 1:26-28; Daniel 7:9, 10) Cerul este sfânt, sau curat și frumos. — Psalmul 96:6; Isaia 63:15; Apocalipsa 4:2, 3.

Impresia generală pe care Biblia o dă despre rai este uluitoare. (Ezechiel 43:2, 3) Cu toate acestea, nu este posibil ca oamenii să înțeleagă pe deplin cerul, deoarece tărâmul spiritelor este dincolo de simțurile noastre.

__

  • Cuvântul ebraic tradus prin „rai” provine aparent dintr-un cuvânt rădăcină care înseamnă „înalt” sau „înalt”. (Proverbe 25:3) Vezi The New Brown, Driver și Briggs Lexiconul ebraic și englez al Vechiului Testament, pagina 1029.

# McClintock and Strong’s Cyclopedia afirmă că noile ceruri din Isaia 65:17 înseamnă „un nou guvern, o nouă împărăție”. — Volumul IV, pagina 122.