Din ce origine provine sinoqui?

sinoqui este un wo dintr-un trib nativ american (pasqau jaqui) care înseamnă tumblebrush