Desenul ingineresc este un limbaj

Absolut! Grafică tehnică Comunicarea poate fi considerată un limbaj în sensul că ești capabil să comunici idei altor persoane care înțeleg subtextul.

De exemplu, un inginer civil american poate înmâna unui inginer civil francez o imprimare și ambii ar înțelege ideile implementate în desen, chiar dacă există o barieră lingvistică.

Același lucru poate fi considerat și despre limbajele de matematică și de programare.