De ce protestanții au pus accent pe alfabetizarea laicilor?

În protestantism, Biblia este autoritatea supremă pentru toate chestiunile religioase – nu sacramentele sau regulile și interpretările Bibliei stabilite de o autoritate centrală, cum ar fi Papa romano-catolic, de exemplu. În timpul Reformei protestante, când Biblia a fost publicată pe scară largă, protestanții au fost încurajați să citească Biblia direct pentru ei înșiși. Acest lucru a generat o populație protestantă alfabetizată, deoarece teologia Bisericii Romano-Catolice în acest moment nu i-a încurajat pe oameni decât mai târziu să citească și să interpreteze Biblia direct pentru ei înșiși. Protestanții sunt încă ghidați de principii culese din Biblie, mai degrabă decât de reguli și ritualuri care provin dintr-o ierarhie a bisericii.