De ce guvernul tipărește doar un anumit număr de note de hârtie și nu atâtea îi place în mod arbitrar?

Suma de bani tipărită nu trebuie să depășească balanța de plăți din cuferele guvernamentale. Bancile și monedele de hârtie reprezintă o „promisiune” din partea guvernului de a plăti echivalentul în aur al fiecărei bancnote și monede aflate în circulație.