De ce este important studiul macroeconomic?

vì kinh tế vĩ mô là nền kinh tế chung nhất, ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc sống của con người.