De ce este important să separăm religia de stat?

Deși este imposibil să separăm credința unei persoane de ceea ce face în viața de zi cu zi și, în timp ce multe legi civile se bazează pe principii religioase, de exemplu fără crimă sau furt (Zece Porunci), mulți oameni cred că este important să se păstreze instituția. religia și statul sunt separate din mai multe motive:

1) Să se asigure că toată lumea are libertatea de a practica (sau nu) o religie; acest drept nu a fost respectat în majoritatea națiunilor comuniste.

2) Să se asigure că oamenii nu trebuie să urmeze nicio religie anume; acest drept a fost ceva pe care unii monarhi europeni, de exemplu Henric al VIII-lea, nu l-au respectat.

3) Să se asigure că guvernul nu este influențat în mod nejustificat de vreo religie anume, ceea ce ar duce la discriminarea persoanelor de alte religii, de exemplu, este împotriva legii în Arabia Saudită ca un musulman să devină creștin.

Unii oameni argumentează împotriva separării religiei de stat, spunând că:

1) Fără influența religiei, statul își pierde orice simț al moralității.

2) Multe legi civile se bazează pe legi religioase.

3) Dreptul civil ar trebui să reflecte întotdeauna și să fie subordonat legii divine.

Majoritatea confesiunilor creștine susțin practica de a menține statul și religia separată instituțional. Cu toate acestea, cei precum catolicismul și anglicanismul cred că au datoria să se pronunțe în chestiuni pe care le consideră a fi de mare importanță, cum ar fi imigrația, justiția și avortul.