De ce este atât de mult rău în lume?

Căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei nelegiuiri și nedreptate a oamenilor, care țin adevărul în nedreptate;

Pentru că ceea ce poate fi cunoscut de Dumnezeu este arătat în ei; căci Dumnezeu le-a arătat.

Căci lucrurile nevăzute ale Lui de la crearea lumii se văd clar, fiind înțelese prin lucrurile care sunt făcute, chiar și puterea și Dumnezeirea Lui veșnică; astfel încât să fie fără scuză:

Pentru că, când l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca pe Dumnezeu, nici nu au fost recunoscători; dar au devenit zadarnice în închipuirea lor și inima lor nebună s-a întunecat.

Pretinzând că sunt înțelepți, au devenit proști,

Și a schimbat slava Dumnezeului nestricăcios într-un chip făcut ca un om stricăcios, cu păsări, cu patru picioare și cu târâtoare.

De aceea și Dumnezeu i-a lăsat necurăției prin poftele inimii lor, ca să-și dezonoreze trupurile între ei:

Care a schimbat adevărul lui Dumnezeu într-o minciună și s-a închinat și a slujit făpturii mai mult decât Creatorului, care este binecuvântat în veci. Amin.

Din acest motiv Dumnezeu i-a predat unor afecțiuni urâte: ( Romani 1:18-26)