De ce coexistă religia și știința?

În Filosofie, există ceea ce se numește „argument cosmologic” pentru existența lui Dumnezeu. Acest argument a fost formulat pentru prima dată de Sfântul Toma d’Aquino. În esență, argumentul afirmă că toate lucrurile au fost cauzate de altceva. Acest lucru a cauzat acest lucru, care a provocat acest lucru, care a provocat acest lucru, dar aceste lucruri cauzate nu pot continua pentru totdeauna pentru că trebuie să existe ceva care să pună totul în mișcare. Această „cauză necauzată” este ceea ce credem că este Dumnezeu. Aceasta este baza teoriei Intelligent Design a controlului supranatural asupra destinului oamenilor. În cele din urmă, cei cu credință religioasă nu pot contesta știința, deoarece are dovezi valide pentru a susține afirmațiile sale.

O altă Perspectivă

Teoria designului inteligent este cu noi de mult timp și nu are nicio bază în știință deoarece știința nu se ocupă de „must haves”. Știința și religia coexistă pentru că mulți oameni recunosc că sunt două tărâmuri complet diferite. Știința nu sprijină religia și religia nu susține știința.

Religia se bazează pe necontestare credinţă într-un Creator supranatural în absenta a oricărei dovezi.

Știința se referă la un sistem de dobândire cunoştinţe. Acest sistem folosește observația și experimentarea pentru a descrie și explica fenomenele naturale.