De ce a sfințit Dumnezeu sau a pus deoparte ziua a șaptea?

Exodul 20:8-11 „Adu-ți aminte de ziua Sabatului, ca să o sfințești. Să te străduiești șase zile și să-ți faci toată lucrarea; dar ziua a șaptea este Sabatul Domnului, Dumnezeului tău; în ea să nu faci nimic. Lucrează tu, nici fiul tău, nici fiica ta, robul tău, nici roaba ta, nici vitele tale, nici străinul tău care este în porțile tale, căci în șase zile a făcut Domnul cerul și pământul, marea și tot ce este în ei sunt și S-au odihnit în ziua a șaptea, de aceea Domnul a binecuvântat ziua Sabatului și a sfințit-o.” Chiar și Dumnezeu S-a odihnit în ziua a șaptea. El a recunoscut, de asemenea, că omul are nevoie de odihnă și de religie. El a creat pământul în 6 zile pentru noi, de aceea ar trebui să putem da o zi înapoi. În plus, toate poruncile Lui sunt pentru binecuvântarea și fericirea noastră.