Dacă graficul de tensiune vs distanță nu este liniar, ce ar fi putut cauza acest rezultat?

Tensiunea = f(ln(r)) graficul este liniar și tensiunea față de distanță este neliniar deoarece tensiunea se modifică cu 1/r, deci graficul este cu curbă. folosim ln deoarece ln direcţionează graficul.