Cum diferă teoria lamarks de cea a lui Darwin?

Teoria lui Darwin se referea la selecția naturală, ceea ce însemna că mutațiile genetice au loc la fiecare specie, unde organismele gândite ale lui Lamark s-au adaptat la mediul lor în schimbare în timpul vieții.