Cum afectează greutatea unui obiect frecarea?

Forța de frecare experimentată de un obiect este egală cu coeficientul său de frecare înmulțit cu forța normală.

coeficientul de frecare este un număr fix bazat pe interacțiunea celor două materiale.

Forța normală este forța de reacție exercitată de suprafață împotriva greutății obiectului. Pentru o suprafață plană, este exact egal cu greutatea.

Creșterea greutății crește forța normală, care este proporțională cu forța de frecare. Prin urmare, creșterea greutății crește forța de frecare.