Comparați teoria managementului de către fw Taylor și Henry Fayol?

Henry Fayol a tratat managementul ca pe propria sa disciplină și a folosit o abordare sistemică pentru a analiza procesul. Frederick Winslow Taylor a aplicat metode științifice managementului pentru a reduce risipa de resurse.