Cine erau zeul taino?

Taino au un zeu care te cheamă tu. Ei au cemi care sunt ca îngerii care lucrează pentru Dumnezeu, precum comunicarea cu cei vii