Cine are responsabilitatea principală pentru asigurarea calității și oportunității bunurilor și serviciilor în îndeplinirea standardelor de performanță contractuale?

Ofițer contractant