Cine a spus că zeul meu nu este un zeu răzbunător?

Nu stiu cine a spus asta. Biblia spune că Dumnezeu este răzbunător.

Nahum 1:1-2 Domnul este un Dumnezeu plin de râvnă şi răzbunător; Domnul este răzbunător și foarte mânios. Domnul se răzbună împotriva dușmanilor Săi; el își susține furia împotriva dușmanilor săi.

Deuteronomul 4:24 Căci Domnul Dumnezeul tău este un foc mistuitor; este un Dumnezeu gelos.

Deuteronomul 32:16 L-au făcut gelos pe alţi dumnezei, l-au înfuriat cu idoli urâcitori.

Deuteronomul 32:41-43 Îmi voi ascuţi sabia ca un fulger, şi mâna mea va apuca arma judecăţii; Voi răzbuna pe vrăjmașii mei și voi răsplăti pe cei ce mă urăsc! Îmi voi îmbăta săgețile cu sânge și sabia mea va mânca carnea – sângele celor măcelăriți și prinși, căpeteniile conducătorilor vrăjmașului!’” Strigați, neamuri, cu poporul său, căci va răzbuna pe slujitorii Săi. sânge; el se va răzbuna împotriva dușmanilor săi și va face ispășire pentru țara și poporul său.

Psalmul 94:1, Doamne, Dumnezeul răzbunător! Doamne, care răzbuni, dezvăluie splendoarea ta!