Cine a fost ucis în timpul domniei terorii?

Domnia terorii a fost condusă de Maximillian Robespierre. El a condus poporul francez într-un masacru al aristocrației. Toți aristocrații au fost capturați și executați la ghilotină.