Cine a fondat biserica din Colosse?

Pavel nu a început biserica din Colose. Conform epistolei sale către Coloseni

(capitolul 1, versetul 7) Pavel afirmă că Colosenii au aflat despre Hristos prin intermediul lui

Epafras, „tovarăș de sclav” al lui Hristos.