Ce secțiune a planului de management al proiectului descrie cum să monitorizezi progresul proiectului și cum să gestionezi schimbările?

Monitorizarea progresului proiectului și gestionarea modificărilor sunt două aspecte diferite, așa că le-aș pune în două secțiuni diferite:

  • Metode de monitorizare și control – Aici aș descrie procesele și procedurile pe care le-aș folosi pentru a controla proiectul.
  • Proceduri de control al schimbărilor – Aici aș descrie linia de bază, mijloacele de transmitere a propunerilor de modificări, mecanismul de evaluare a impactului și costului modificării, autoritatea de decizie responsabilă cu aprobarea sau respingerea modificării, metoda de înregistrare a modificărilor aprobate. schimbările și mijloacele de implementare a schimbării.