Ce reprezintă săgețile interioare ale modelului de curgere circulară?

fluxul de plăți de bani (Kaylop)
Servicii factoriale (de la gospodărie la firme) și

Bunuri și servicii (de la firme la gospodării).

[într-oeconomiecudouăsectoare)[ina2sectoreconomy)