Ce reprezintă punctele și ce ne spune numărul de puncte despre fiecare atom?

Există trei tipuri de „puncte” într-un atom. Electroni, neutroni, protoni. Electronii au sarcină negativă, neutronii nu au sarcină, iar protonii au sarcină pozitivă. Numerele punctelor reprezintă ce fel de atom este, ca în Tabelul periodic al elementelor. Numărul atomic și masa vă spun câți electroni/neutroni/sau protoni sunt.