Ce religie sunt henotestice?

Strict vorbind, nu există astăzi religii vii care să fie henoteiste (adică să închireze în mod activ un anumit zeu fără a nega existența altora), cu toate acestea, există multe școli de hinduism și budism ai căror adepți se închină sau practică într-un mod henoteist (mai degrabă decât politeist) cale. De asemenea, multe dintre tradițiile moderne „Neo Păgâne” arată preferință față de o anumită zeitate, dar recunosc existența altor zei (sau zeițe). Și apoi, desigur, există mulți universaliști unitarieni care s-ar clasifica ca henoteiști.