Ce este ingineria?

Ingineria este aplicarea științei pentru a construi mașini, dispozitive electrice sau electronice și astfel de lucruri. Este o știință aplicată. Inginerie este disciplina, arta și profesia de a dobândi și de a aplica cunoștințe tehnice, științifice și matematice pentru a proiecta și implementa materiale, structuri, mașini, dispozitive, sisteme și procese care realizează în siguranță un obiectiv sau o invenție dorită.