Ce a făcut Ilie pentru a ajuta oamenii?

Maleahi 4:5 Iată, vă voi trimite pe proorocul Ilie înainte de venirea zilei mari și înfricoșătoare a Domnului

Maleahi 4:6 Și va întoarce inima părinților către copii și inima copiilor către părinții lor, ca să nu vin și să lovesc pământul cu blestem.

Matei 11:14 Și dacă veți primi, acesta este Ilie, care trebuia să vină.

Luca 1:17 Și va merge înaintea lui în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților către copii și pe cei neascultători la înțelepciunea drepților; să pregătească un popor pregătit pentru Domnul.

Matei 3:11 Eu vă botez cu apă spre pocăință; dar cel ce vine după Mine este mai puternic decât mine, a cărui încălțăminte nu sunt vrednic să-i port: el vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc;

Fapte 2:38 Atunci Petru le-a zis: Pocăi, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos pentru iertarea păcatelorși veți primi darul Duhului Sfânt.

Există 69 de referințe la Ilie în Vechiul și Noul Testament, prima fiind 1 Regi 17:1 și ultima Maleahi 4:5. Multe sunt lucrări făcute de Maleahi la porunca lui Dumnezeu, așa că el nu le-a făcut de la sine.