Câtă căldură este necesară pentru a vaporiza 43,9 grame de acetonă la punctul de fierbere?

masa molară acetonă: 58,08 g/mol

43,9g/58,08g/mol =0,75585mol energia necesară pentru vaporizarea într-un gaz este… 0,75585molx29,1KJ/mol =21,995KJ