Cât timp se roagă musulmanii?

Musulmanii se roagă de cinci ori pe zi. Fiecare rugăciune constă în recitarea unor pasaje din Coran și astfel timpul variază foarte mult. Profetul Muhammad obișnuia să se roage timp de trei-patru ore consecutiv, dar acum practica s-a redus la cinci minute pe rugăciune, de asemenea, unii oameni durează mai mult.