Cât de mare este un pic?

Un bit este o unitate atomică în calcul. Ca atare, este cea mai mică unitate numerică din calcul, dar deoarece un pic este un concept abstract mai degrabă decât o entitate fizică, nu are dimensiune sau dimensiune ca atare.

Caracteristica cheie a unui bit este natura sa atomică. Spre deosebire de atomii reali, nu poate fi împărțit în părți. (Rețineți, totuși, că unele codificări transmit mai multe simboluri pentru a descrie un singur bit de informație. Codarea populară Manchester este un exemplu pentru o astfel de schemă de codificare. Cu toate acestea, aceasta nu înseamnă că un bit este subdivizat în părți mai mici atunci când este transmis cu aceasta. codificare; un singur bit rămâne indivizibil chiar și atunci când este reprezentat de mai multe simboluri.)