Care sunt câteva motive pentru care coordonarea afacerilor economice prin sistemul de prețuri poate să nu funcționeze perfect?

A. poate fi prețuri prea puține (adică mai multe piețe decât prețuri),

B. prețurile pot să nu conțină suficiente informații

C. prețurile pot fi „lipicioase”.

D. toate cele de mai sus

Răspunsul este D – Toate cele de mai sus