Care este factorul Schmid?

Factorul Schmid m face parte din ecuația pentru efortul critic de forfecare rezolvat τ0.

Tensiunea critică de forfecare rezolvată este componenta tensiunii de forfecare într-un plan de alunecare, rezolvată în direcția de alunecare, necesară inițierii alunecării într-un granul (deformație plastică în metale).

m = cos(κ)cos(λ) ; τ0 = mσ

κ – unghiul dintre direcția sarcinii aplicate și normala planului de alunecare.

λ – unghiul dintre direcția de încărcare aplicată și direcția de alunecare.

σ – solicitarea sau sarcina aplicată