Care este diferența dintre roluri și regulă?

Diferența dintre Rol VS Rule este; Rolul este definit în organigrama în PPOC txn. Mai mulți utilizatori pot fi alocați acestui rol. Regula este folosită pentru a determina agenții responsabili pentru o sarcină.