Care este cartea sfântă pentru animism?

„Animismul” este un termen umbrelă pentru un grup incredibil de divers de religii diferite. Pentru a da o idee despre imensitatea diferenței dintre diferitele grupuri animiste, grupuri similare diverse din punct de vedere religios ar fi „monoteiști” sau „religii asiatice”. Drept urmare, o singură carte sfântă ar fi imposibilă.

În al doilea rând, majoritatea tradițiilor animiste sunt transmise oral, ceea ce a însemnat că nicio carte nu a fost vreodată necesară pentru a înregistra tradițiile. Unii, precum aborigenii australieni, și-au înregistrat credințele pe pereții peșterilor, unii animiști africani au sculptat imagini în stâncă și piatră, iar mulți animiști, dar mai ales cei din America de Nord, le-au pictat pe fețele lor. Nu existau fraze exacte care să poată fi gândite, dar sensul scopului era ceea ce era important.