BackBarajul RÂUȘOR
 
 
An PIF 1987
Râul Râul Târgului
Tip baraj Baraj de anrocamente
Tip etanșare  Nucleu intern de argilă
Tip teren fundare Roci stâncoase
Înălțime 120 m
Lungime coronament 380 m
Volum lac 60 mil. mc
Suprafață lac 190 ha
Folosințe alimentare cu apă
energie electrică
irigații
Suprafață bazin 115 kmp
Debit deversor 620 mc/s
Tip deversor Vane
Deținător HIDROELECTRICA S.A.
Proiectant I.S.P.H.
 
Back